۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۱۲:۱۱ب.ظ)

دكتر معظمي مطرح كرد :
جهش بلند ايران با شروع حفاري در درياي خزر

خبرگزاري موج -
با بهره برداري از سكوي حفاري نيمه شناور ايران البرز ، فعاليت هاي ايران در درياي خزر جهش بلندي كرده و با بلوغ نيروهاي انساني ، علاوه بر خدمات بانكرينگ و حمل ونقل ، حفاري منطقه و دسترسي به نفت در شمال كشور محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار موج ، دكتر منصور معظمي كارشناس مسائل نفت و گاز با اشاره به دانش و توانمندي ايجاد شده در اين بخش ، افزود : به مدد اين اموزش ها و توانمندي هاي به وجود آمده ، نقش و ظرفيت شركت هاي داخلي توسعه يافته و امكانات عملياتي اكتشافي درياي خزر فراهم شده است .
او ، ادامه داد : شركت هاي داخلي با سرمايه گذاري و همكاري وزارت نفت ، موفق به ساخت و تجهيز اين سكو شدند كه عامل مهمي در توسعه فعاليت هاي ايران در حوزه درياي خزر است .
معاون سابق وزير نفت با تاكيد بر اينكه صنعت نفت در بخش مسايل آموزشي وفرآيندهاي آن ، يكي از مجموعه هاي شاخص در دنيا است ، خاطر نشان ساخت : به اين ترتيب با وجود تحريم هاي تحميل شده به ايران ، توانسته ايم بر مشكلات فائق شويم . بنابراين محدوديت ها نه تنها موجب كند شدن روند توسعه نشده است . بلكه افزايش توليد نفت خام ، محصولات پتروشيمي و گاز طبيعي را همراه داشته است .
او با اشاره به اينكه شاخص هاي توسعه از افزايش توانمندي هاي صنعت نفت خبر مي دهد ، گفت : به كمك تواني كه از رهگذر دانش و آگاهي براي كاركنان اين صنعت فراهم شده است ، در حال حاضر مشكل و كمبودي در راستاي توسعه نداريم . فضاي علم و دانش و نيز استفاده از تكنولوژي هاي روز آموزشي جز برنامه هاي توسعه صنعت نفت است .