کد مطلب : 332
تعداد دفعات بازدید : 357

عنوان خبر :

اجراي سياست‌هاي اصل 44 در بخش پتروشیمی

میز گرد با:
دکتر محمد ابراهیم محمدی استاد دانشگاه و کارشناس نفت و اقتصاد انرژی
دکتر منصور معظمی کارشناس حوزه نفت

تاريخ ارسال خبر : پنجشنبه 3 دي 88

 

اجراي سياست‌هاي اصل 44 در بخش پتروشیمی

میز گرد با:
دکتر محمد ابراهیم محمدی استاد دانشگاه و کارشناس نفت و اقتصاد انرژی
دکتر منصور معظمی کارشناس حوزه نفت

 

اجراي سياست‌هاي اصل 44 در بخش پتروشیمی

میز گرد با:
دکتر محمد ابراهیم محمدی استاد دانشگاه و کارشناس نفت و اقتصاد انرژی
دکتر منصور معظمی کارشناس حوزه نفت

كارشناسان درخصوص موانع موجود بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 در صنعت پتروشيمي پيشنهاد كردند: دولت بر اصول مشاركت احترام بگذارد...ادامه

محمد ابراهیم محمدي: موانع موجود بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 در صنعت پتروشيمي اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه دولت مجري خوبي براي حوزه اقتصاد نيست و بايد از اين بخش خارج شود. اگر تغيير جديدي كه از اصل 44 قانون اساسي ارائه شده، به درستي از سوي دولت اجرا شود، قيت تمام شده كالا كاهش و سهم صادرات و قدرت رقابتي در عرضه بين‌الملل افزايش مي‌يابد و اين به معني است كه ايران مي‌تواند تا پايان برنامه پنجم به قدرت اول منطقه در صنعت پتروشيمي دست يابد. اما مشكلي در اين ميان وجود دارد اين است كه بخش خصوصي از جانب دولت نگراني‌هايي دارد و حتي اگر 80 درصد سهام يك مجموعه از آن بخش خصوصي باشد، باز هم دغدغه‌هايي از 20 درصد سهام دولتي را دارد و اينكه مسكن سهام بخش خصوصي، تحت شعاع قرار می گيرد و نیز وزارت نفت بايد درخصوص ميزان خوراك نظارت داشته باشد و گاز مصرفي را تنظيم كند و بخش توليد را به وزارت صنايع بسپرد.
منصور معظمي: برخي كشورها خوراك پتروشيمي را با تخفيفات ويژه‌اي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهند در حاليكه در ايران پس از گذشت چند سال هنوز قيمت خوراك تعيين نشده است. شركت‌هاي واگذار شده هرگز رقيب دولت نيستند و همچنان نياز به حمايت دارند، لذا دولت نبايد كمك‌ هايش را دريغ كند. وقتي شركتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود بايد در تمام مجامع و تصميم‌گيري‌ها دخالت داشته باشد و دولتي نبايد اين حق را از آنها سلب كند و اگر مي‌خواهيم بخش غيردولتي را تشويق كنيم بايد در سياست‌هاي واگذاري، تجديد نظر اساسي صورت گیرد.

   
بشنوید
 

بر گرفته از سایت رادیو گفتگو به آدرس :
http://www.Radiogoftegoo.com/Radio/Top_News/news_topview.php?ID=332