«

»

سپتامبر 22

اوپک باید ها ونباید ها *روزنامه شرق شماره 3248 – ۱۳۹۷ شنبه ۳۱ شهريور

jj
دکترمنصور معظمی، کارشناس خبره نفتی و عضو هیئت علمی دانشگاه نفت، در‌همین‌باره به «شرق» می‌گوید: سازمان اوپک یک سازمان قانونی و دارای چارچوب حقوقی و عملی مشخصی است که وظیفه صیانت از تولید نفت و منافع تولیدکنندگان آن و همچنین حقوق مصرف‌کنندگان را برعهده دارد و سال‌ها تلاش کرده این نقش را به خوبی بازی کند؛ اگرچه در عمر اوپک ایفای این نقش با فرازونشیب‌هایی همراه بوده و گاه با قدرت و اقتدار و گاه با تساهل و تسامح صورت گرفته است اما در سال‌های اخیر جریانی در ساختار اوپک شکل گرفته که به‌دنبال کاهش اقتدار این سازمان است و سعی می‌کند کاری کند که اوپک نتواند جایگاهی را که ‌اکنون در جهان دارد، حفظ کند. بعضی از کشورهای عضو اوپک به دلیل توانمندی از نظر تولید نفت و همچنین حمایت‌هایی که از طرف ابرقدرت‌ها دارند،‌ به‌نوعی متفاوت از دیگر اعضا رفتار می‌کنند.
اعضای اوپک تحت یک چارچوب و ضوابط قانونمندانه باید عمل کنند و هر عضوی که این اصول را رعایت نکند، به معنی تخطی است و به همین دلیل می‌توان گفت یکی، دو عضو اوپک در‌حال‌حاضر چنین کاری می‌کنند. این تخطی هم عامدا و هم جهالتا انجام می‌گیرد؛ عامدا به این دلیل که باورشان بر این است که حمایت بعضی کشورهای قدرتمند را پشت سر خود دارند و به پشتوانه آنها این رفتارهای غیرمعمول را انجام می‌دهند و جهالتا از این جهت که متوجه نیستند در درازمدت این اقدامات به نفعشان نخواهد بود و اگر این جهل را نداشتند، می‌فهمیدند که در درازمدت این‌گونه رفتارها به ضررشان تمام خواهد شد و نباید کشورهای عضو اوپک کاری کنند که جایگاه اوپک تضعیف شود؛ ولو اینکه چنین رفتارهایی نه بر پایه منافع اقتصادی بلکه بر پایه تصمیمات سیاسی و عمدتا در تقابل با ایران اتخاذ می‌شود.
معظمی درباره راهکاری که ایران می‌تواند در این میان داشته باشد، می‌گوید: تصمیمی که کمیته نظارتی گرفته، خارج از نرم اوپک و استانداردها و کاری خلاف اصول اوپک و نیازمند تقبیح است. به‌طور قطع و یقین جمهوری اسلامی باید با این تصمیمات برخورد کند و تا آنجا که می‌تواند جلوی اجرای این تصمیمات را بگیرد. راهکاری که ما باید دنبال کنیم، افزایش تولید است؛ زیرا ما باید بتوانیم ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهیم. هر چه توان تولید ما بالاتر برود، قدرت چانه‌زنی ما بیشتر می‌شود و بنابراین مجموعه دستگاه‌ها و افراد در کشور باید به وزارت نفت کمک کنند تا ظرفیت تولید را افزایش دهد. دقت کنید که افزایش ظرفیت تولید لزوما به معنی افزایش تولید نیست بلکه به این معنی است که ظرفیتمان را برای تولید بالا ببریم تا در صورت لزوم و در شرایطی که لازم است، قدرت مقابله داشته باشیم. از نظر افزایش ظرفیت تولید ما در این سال‌ها نتوانستیم آن‌طور که شایسته است، ظرفیت تولید را افزایش بدهیم و باید به این ضعف توجه جدی کنیم. ما باید در مقابل رفتارهای غیرمعمول، غیراستاندارد و غیردیپلماتیک در ضدیت با منافع اعضای اوپک بایستیم و امیدوارم دیگر کشورهای عضو اوپک هم این درایت را داشته باشند که اقتدار اوپک به نفع همه است؛ زیرا این اتفاق می‌تواند در آینده برای کشورهای دیگر هم بیفتد و اگر امروز در کنار ایران نایستند، فرداروز ممکن است خودشان در چنین شرایطی قرار بگیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر کپچا

*