«

»

مه 24

معمای ناپدید شدن محمد سلمان چیست؟

KJ

1 با توجه به اینکه تقریبا محمد بن سلمان بعد از سفر به قاهره، لندن، واشنگتن (دوهفته کامل ) پاریس و در نهایت مادرید، جمعا یک ماه در کشور نبود. این مدت طولانی که این جوانک خام و مست در قدرت طلبی، بی گدار به آب زد، خصوم تا نیام در خشم و غضب و نامردی او را که در سطوح مختلف گارد سلطنتی و سازمان های امنیت و وزارت کشور از ریز و درشت شاهزاده ها پراکنده بودند و تعدادشان نیز کم نبوده، دراین مقطع طلایی آنها را به فکر خلاصی از این شخصیت ماجراجو انداخته و بلافاصله وقتی محمد بن سلمان به ریاض وارد شد در غروب گاه و شامگاه در کاخ خزامی بهترین فرصت را برای هدف قرار دادن او یافتند و او را شکار کرده و مجروح ساخته اند و سپس نگهبانان خبر رخداد را در قالب هدف قراردادن هلی شات، اصل واقعیت و خبر را اختفاسازی کردند. این سناریو چون از سوی مجتهد تایید شد که درگیری داخلی بین شاهزاده ها بوده است به لحاظ اصالت خبر و واقعیت ماجرا، خیلی باید به قرائن حقیقی، نزدیک باشد.
2سناریوی دیگر به علت گاف های متوالی محمد بن سلمان در سفر به آمریکا در دو حوزه اول فلسطین که با رسمیت شناختن اسرائیل و ناراحتی شیوخ به ویژه خود ملک سلمان و همچنین به علت کارشکنی محمد بن سلمان بر سر راه میانجگیری کویت بین قطر و چهار کشور در کنار شاهزاده آزاری های گسترده او که نماد آن در زندانی کردن ده ها شاهزاده و مدیران عالیرتبه حکومتی سابق در هتل ۵ ستاره در ریاض بود، است و سطح دلخوری از او را به خصوص در مقطع نبود یک ماهه محمدبن سلمان، افزایش بی شمار داده و موجب شده به شدت در این مدت خلاء حضور محمد بن سلمان، معاندین و خصوم او روی مندالیتی ملک سلمان کار اساسی کرده و در نتیجه این عداوت از او، پدر نامبرده را منزوی از سیاست ساخته و محبوس در خانه کرده باشد.
3 سناریوی آخر: محمد بن سلمان در واقع در حالت قرینطینه بوده و قبل از به دست گرفتن رسمی کرسی ملکیت در حال آماده کردن مقدمات آن است. البته این بار با یک تئاتر قهرمان سازی از او که به یک باره او همچون یک چهره و شخصیت جیمز باندی و استثنایی و با ابهت بیشتر که همه دشمنان خارجی خود را که روی خبر مرگ او شرط بندی کرده اند، ناگهان روی صحنه آمده و مراسم سلطنت گزینی را انجام داده و همه آنها را مات و بی اعتبار سازد.

بدیهی است قدرت چگالی این رخداد آن قدر در حال فزونی است که این خبر قابل پوشیده شدن نیست و ریاض را ظرف روزهای بسیار نزدیک در آینده، ناگزیر از اطلاع رسانی و افشای واقعیت خواهد کرد.

دیپلماسی ایرانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر کپچا

*